7B jobbar med...


/Karin

V. 18-24
1.Vi designar hus i Sketchup och skriver ut dom i 3D
2.Gör en beskrivning av hur vatten transporteras till huset.

3.Gör en beskrivning av hur energi transporteras till huset.
Använd Twine för att beskriva hur det går till!


//Karin 

V.9-11

Klassen har prov torsdag vecka 11.
Ni har fått blad att läsa och här finns Kahoot med frågor
Ha ett skönt lov!
//Karin

V.6
7B håller på med "samspel" i naturen och vi jobbar med fokus på hållbarhet. Det innebär att eleverna har jobbat med att spåra ingredienserna till en hamburgare, vart de kommer ifrån och hur de påverkas av olika ekosystemtjänster. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
 • föra resonemang
 • skapa texter (insändaren eller brevet som du skrivit eller ska skriva)

Till din hjälp har du:


Om ni blir klara, dela texten med mig för bedömning men låt en kompis läsa igenom först! Sedan tar du biologiboken och läser kapitlet som heter samspel - samt jobbar med alla frågor. Det här ska du kunna:


Det här ska du kunna: Läs först själv, diskutera sedan med en kompis
·         Redogöra för fotosyntes och cellandning
·         Förklara skillnaden mellan en konsument och en producent
·         Ge exempel på några producenter och konsumenter
·         Beskriva näringskedja, näringsväv och näringspyramid
·         Beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare
·         Ge exempel på hur parasiter kan få tag i sin föda
·         Ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna
·         Förklara varför det finns konkurrens i naturen
·         Ge exempel på hur samarbete kan löna sig
·         Ge några exempel på konkurrens och samarbete


/Karin 


V.48
Programmering och logiskt tänkande!
KarinFredag v.42
11.35-12.40
Repetera:
 • Fysikalisk förändring
 • Kemisk reaktion
 • Reaktionsformler
 • Vad innebär att "ingenting försvinner"?
Ord och begrepp (s.24-29) - lista!

Har DU allt du behöver inför provet?

Fråga: Beskriv hur parfym kan ta sig från en flaska till din näsa?

Fråga: Hur kan elden släckas för att jag häller vatten på den? Kolsyra?

Exit ticket: Socrative.com  + kod du får av mig.V.40-41
Jag har vikarie på torsdag och fredag, eftersom jag är ledig!

Planering 7B torsdag fredag v.41
Torsdag:
11.35-12-35
13.45-14.25
Alla läser tillsammans högt igenom s. 24-27
Stryk under ord och begrepp – skriv upp dom
Förklara med egna ord dina ord och begrepp
Skriv in orden i din blogg alt. Worddokument
Jobba med frågorna på s.27

Fredag:
11.35-12.40
Ni ska få ett blad som innehåller litet kluriga frågor kring ”rena ämnen och blandningar”, ”att separera ämnen” och ”ämnen kan förändras” samt ”det brinner”!
Jobba två och två
Vi går igenom tillsammans nästa lektion som är på torsdag v. 42!


Med vänlig hälsning Karin 

V.40
Fredag!

Lektionsplanering 7B
Ord och begrepp: lägg in i bloggen med bilder…..ljud eller film.

 • ·      Vi diskuterar gårdagens laboration och gör cocacolalaborationen tillsammans!   

        Förklara följande ord och begrepp:

V
        Lösning
·         Uppslamning
·         Emulsion
·         Rena ämnen
·         Destillerat vatten
·         Mättad lösning
·         Förklara fasta ämnens löslighet
·         Förklara gasers löslighet
·         Legering
·         Sedimentera

Läs igenom texten innan du börjar, så vet du lättare vart du sedan ska leta!
Gör frågorna på sista sidan (lösa bladet)
//Karin


V.39
Torsdag: 
 • Vi går igenom olika egenskaper och beskriver dom med egna ord.
 • Ni ska spara och lägga upp era ord och begrepp på er blogg.
 • Jobba med bloggen - lägg in flikar i alla dina skolämnen samtidigt!


Instruktioner för att visa densitet i Algodoo.
 • Med hjälp av Algodoo ska ni beskriva en egenskap - välj vilken du vill! Jobba 2 och 2 tillsammans (eftersom alla inte ännu har behörighet).
 • Spara er Algodoo och länka till den i din blogg, jag visar hur det går till. 

Fredag: V.37
Lektionsplanering fredag!
Lektionsplanering torsdag hittar du här!
//KarinV. 36 
Läxa till på fredag!
//Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar